Polityka prywatności i polityka cookies

Wersja do druku Poleć znajomemu

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Structum” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, pod adresem ul. Szeligowskiego 8/99, 20-883 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017929, REGON 004164804, NIP 7120156412, o kapitale zakładowym 50.400,00 zł (zwana dalej „operatorem serwisu”) przestrzega zasad prywatności użytkowników internetowego systemu dystrybucji www.technologie-internetowe.com, (zwanego dalej „serwisem”).
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Structum” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.
 
 
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
 1. Operator serwisu zbiera i przetwarza elektronicznie wyłącznie te dane o użytkownikach serwisu, które są niezbędne do realizacji zamówień, marketingu produktów (usług) oraz do administrowania serwisem, w szczególności w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, wraz z obsługą dostaw i reklamacji,
  2. marketingu produktów (usług) oferowanych przez serwis, w tym przesyłania użytkownikom na wskazany adres poczty e-mail zamówionego przez nich biuletynu (newslettera),
  3. obsługi procesu rejestracji oraz logowania do konta użytkownika,
  4. przesyłania przez operatora wiadomości poczty e-mail w zakresie obsługi zamówień i zapytań użytkowników,
  5. zapewnienia sprawnego funkcjonowania serwisu, m.in. poprzez tworzenie wewnętrznych raportów, analiz i statystyk oraz dostosowywanie serwisu do potrzeb użytkowników,
  6. dochodzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych.
 2. Operator serwisu nie przekazuje jakiejkolwiek osobie trzeciej danych osobowych użytkowników. Poza przypadkami wskazanymi we właściwych przepisach informacje dotyczące użytkownika serwisu nie zostaną ujawnione bez jego zgody.
 3. Dane osobowe użytkowników serwisu będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z celem przetwarzania, o którym mowa w pkt 3, po czym zostaną usunięte.
 4. Użytkownik serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia; w tym celu należy wysłać wiadomość pocztową e-mail na podany w serwisie adres lub zadzwonić do Działu Obsługi Klienta serwisu pod nr tel.: +48 81 7470014.
 
PRZETWARZANIE INFORMACJI UMOŻLIWIAJĄCYCH IDENTYFIKACJĘ UŻYTKOWNIKA
 
 1. Operator serwisu nie czyni bezpośrednich starań w celu identyfikacji użytkowników w sieci.
 2. Operator serwisu przetwarza informacje gromadzone w dziennikach logów systemowych (zapytania http), związane z łączeniem się użytkowników ze stroną internetową serwisu, takie jak informacje o numerze IP i rodzaju stacji końcowej użytkownika, czasy połączenia z serwisem oraz inne dane dotyczące aktywności użytkownika w serwisie. Dane te przetwarzane są przez czas nieokreślony, pomocniczo w celu administrowania serwisem i zapewnienia jak najlepszej obsługi klienta, przy czym dane te nie są bezpośrednio kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę internetową serwisu.
 

POLITYKA COOKIES

Niniejsza Polityka dotyczy plików "cookies" i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest P. W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (zwanych dalej: "stronami internetowymi").

Czym są pliki "cookie"?

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików "cookies" używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików "cookies"– "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Używamy Google Analitics w celu zebrania informacji o osobach odwiedzających naszą witrynę w celu dostosowania treści do wymagań i preferencji odwiedzających. Google Analitycs jest stroną trzecią i gromadzi i zarządza informacjami zgodnie z własną polityką  prywatności.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

Newsletter