Czynniki ryzyka danych w zapisach cyfrowych

Wersja do druku Poleć znajomemu

Coraz większe obszary naszych codziennych aktywności zapisane są w systemach komputerowych. Zabezpieczenie przed utratą danych staje się więc koniecznością dyktowaną zdrowym rozsądkiem.

Dane zapisane cyfrowo są jak zdrowie -  "Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił."

Scenariusze utraty i odzyskania danych powinny być przygotowane i systematycznie aktualizowane. Aktualność tych procedur jest wprost proporcjonalna do poziomu bezpieczeństwa biznesu uzależnionego od zapisów danych cyfrowych - czyli praktycznie - każdego biznesu w XXI wieku.

Aby skutecznie i trwale zabezpieczyć dane cyfrowe, warto zacząć od zdiagnozowania czynników ryzyka elektronicznego.

Zapisy danych cyfrowych zagrożone są na wiele sposobów i z wielu stron. Zależnie od miejsca przechowywania danych, mapa zagrożeń danych wygląda następująco:

 • utrata danych
  • błąd użytkownika danych
   • omyłkowe skasowanie danych
   • omyłkowe nadpisanie wartościowych danych
  • błąd administratora danych
   • omyłkowe zniszczenie danych poprzez czynność administracyjną (np. sformatowanie dysku lub partycji)
  • zniszczenie nośnika danych
   • trwała awaria nośnika danych
   • pożar
  • zniszczenie danych przez wrogie oprogramowanie
   • trojany
   • wirusy
  • aktywny atak zdalny
   • atak zdalny na lukę w systemie operacyjnym lub platformie usługi chmurowej
   • atak zdalny na lukę w programie użytkowym
  • zaprzestanie działalności przez usługodawcę usługi chmurowej
 • kompromitacja danych
  • błąd użytkownika
   • ujawnienie hasła dostępu do systemu
  • błąd administratora danych
   • przejęcie hasła dostępu administratora
   • przejęcie prywatnych kluczy kryptograficznych
  • włamanie hakerskie
   • włamanie przez lukę w systemu (atak hakerski)
   • włamanie przez lukę w programie użytkowym
  • atak wrogiego oprogramowania
   • wypływ danych poprzez w wyniku działania wirusa lub trojana
 • utrata dostępu do danych
  • atak zdalny typu DOS
  • utrata dostępu do danych po przejęciu systemu w wyniku włamania
  • utrata dostępu do danych po ujawnienie hasła dostępu do systemu
  • zniszczenie urządzeń dostępu do danych
   • zniszczenie serwera
   • zniszczenie macierzy danych
   • awaria platformy usługi chmurowej
  • strata nośnika danych
   • kradzierz nośnika danych lub urządzenia
   • zagubienie nośnika danych lub urządzenia
  • przerwa w działalności usługodawcy usługi chmurowej

Jak widać powyżej, sytuacje wystąpienia potencjalnego ryzyka są liczne i różnorodne. Z pewnością znajdą się kolejne, obecnie nieznane luki w zabezpieczeniach i procedurach bezpieczeństwa.

Naturalną refleksją wobec tak licznych zagrożeń bezpieczeństwa danych jest pytanie o dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa elektronicznego oraz wdrożenie systemu gwarantującego bezpieczeństwo danych zapisanych na nośnikach cyfrowych.

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

Newsletter